Masterclass

Eksplozivan rast executive coachinga postavlja pred nas mnoga pitanja o profesionalnim kvalitetama i profesionalnom razvoju coacheva i mentora.

Kao ključni odgovor na ta pitanja definirala se supervizija za coacheve i mentore, i većina europskih profesionalnih organizacija za coaching i mentorstvo očekuje da njihovi članovi budu uključeni u redovnu superviziju.

Supervizija je u svim vrstama tzv. pomagačkih zanimanja način razvoja vještina i kompetencija profesionalaca.

Iako je izrasla iz supervizije psihoterapeuta i psihoanalitičara, supervizija za coacheve zahtijeva šire razumijevanje konteksta i složene prirode coachinga i mentoringa.

Coaching je, kao pomagačko zanimanje, vrlo specifično upravo zato jer je izuzetno eklektično, koristi mnoštvo različitih teorija, alata i tehnika, a neprekidno se pojavljuju nove metode coachinga. Osim toga, executive i business coaching te razvojno mentorstvo zadiru i u područja vodstva i organizacijskog razvoja.

Slijedom sveg navedenog, coaching supervizija razvija se kao samostalna disciplina u nekoliko smjerova:

– fokus na intrapsihičkom, kao nasljeđe psihoterapijske supervizije, ublažen je uvođenjem novih ideja kao što su, na primjer, rani maladaptivni oblici.

– Sve veći fokus na interpersonalnim i sustavskim aspektima. Razvojem globalizacije i pojavom novih organizacijskih koncepata, raste i potreba za preusmjeravanjem pažnje na mehanizme velikih grupa.

– Realnost današnjeg društva ogleda se i u istovremenom fokusiranju na sustave vrijednosti (korporativne kulture) i kulturne različitosti (regionalne kulture).

Cilj ovog masterclassa je pružiti sudionicima iskustvo moderne supervizije, u dvojakoj ulozi: i kao coachevi/mentori u superviziji, ali i kao supervizori. Uključit će se pozicije različitih škola supervizije i poticat će se refleksija.

Nakon masterclassa sudionici će razumjeti:

– Ravnotežu intrapsihičkogm intrapersonalnog i sustavskog.

– Ravnotežu mentalnog, emocionalnog i instinktivnog.

– Način supervizije Michela Morala i usporedbu s drugim načinima.

– Unutarnji svijet supervizora.